Wanneer kunstzinnige therapie
Therapie of begeleiding
De kunstzinnige therapie is bedoeld voor kinderen die door verschillende omstandigheden niet lekker in hun vel zitten. Veroorzaakt door bijvoorbeeld een ingrijpende gebeurtenis, problemen op school of in de thuissituatie. Maar ook bij minder eenvoudig te definieren oorzaken kan kunstzinnige therapie het kind helpen.

Kunstzinnige therapie wordt toegepast bij :
  • Concentratieproblemen, bewegingsonrust
  • Faalangst, negatief zelfbeeld, perfectionisme
  • Verwerken van verlies of scheiding
  • Verdriet, boosheid, bedrukte stemming, verveling
  • Verlegenheid, in zichzelf opgesloten zitten
  • Lichamelijke klachten als: hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, huidklachten (allergieen, eczeem)
  • Hypersensitiviteit
Ook kinderen met een indicatie in het autistisch spectrum of ADD/ADHD kunnen baat hebben bij kunstzinnige therapie. Kunstzinnige therapie is mogelijk vanaf 4 jaar.