Wat is kunstzinnige therapie?
Tekenen
Tekenen
Er worden verschillende tekentechnieken toegepast binnen de kunstzinnige therapie. Veel van deze technieken bevorderen beweging, zoals arceren, dynamisch tekenen en het vormtekenen. Het geometrisch tekenen, waarbij juist exact moet worden gewerkt en waarbij wetmatigheden en logica een grote rol spelen, wordt vaak ingezet om alertheid bij het kind op te roepen. Bij veel tekentechnieken wordt gewerkt met lijnen. Hierdoor kunnen nauwkeurige aspecten van vormen beter tot hun recht komen. Met tekenen ontstaat afstand, objectiviteit en nuchterheid, maar ook wakkerheid, concentratie, controle en helderheid in het denken.

Het werken met pastelkrijt vormt een uitzondering. Het spreekt naast het denken ook het gevoelsgebied aan door het mengen van kleuren en het directe contact met het materiaal. Vorm is in tegenstelling tot bij de meeste tekentechnieken niet het uitgangspunt maar ontstaat door kleur en beweging.
Tekenen