Contact
Kwaliteitswaarborg
Kwaliteitswaarborg
Nederlandse vereniging voor Kunstzinnige Therapie
In 1970 is de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag (de NVKT-oag) opgericht. Deze vereniging behartigt de professionele belangen voor haar leden en stelt de kwaliteitsnormen voor de beroepsuitoefening van kunstzinnig therapeuten.

Beide therapeuten zijn aangesloten bij Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieen op Antroposofische grondslag en de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorgaanbieders en vallen daarmee onder de klachtenregeling van de IKBC (Interdisciplinaire Klachten- en Bemiddelingscommissie).
Registratienummer Sabine de Raaf: nvkt522,
Registratienummer Liselotte Verheijden: nvkts908Kamer van Koophandel
Registratie onder de volgende nummers:
Liselotte Verheijden, Arte,
praktijk voor kunstzinnige therapie en begeleiding: 27337856
Sabine de Raaf, Kunstzinnig Avontuur: 27337848