Wanneer kunstzinnige therapie
Kunstzinnige therapie of begeleiding?
Therapie of begeleiding
Wat is het verschil tussen kunstzinnige therapie en kunstzinnige begeleiding.

Kunstzinnige therapie gaat uit van een ontwikkelplan, een hulpvraag en een traject dat qua (aantal) sessies bepaald is. In de kunstzinnige therapie heeft de therapeut een sterk sturende werking. De eigen inbreng van het kind zijn de drie vrije schilderingen in de observatiefase en in andere opdrachten als dat aansluit bij het doel van de therapeut.

Kunstzinnige begeleiding kent een zekere mate van vrijheid. De therapeut kan werken zonder een ontwikkelplan, zelfs zonder een specifieke hulpvraag. Bijvoorbeeld met een wat algemenere hulpvraag zoals creativiteit stimuleren, activerend bezig zijn en samenwerking stimuleren. Het kind mag daarin ook eigen interesses aangeven. Naar aanleiding daarvan kunnen er sessies gevormd worden rondom het door het kind gekozen thema. Vaak heeft een begeleidingstraject voor kinderen een langere looptijd. Kunstzinnige begeleiding wordt als vorm onder andere gekozen door mensen die gebruik kunnen maken van een Persoonsgebonden Budget.

Een kunstzinnig therapeut kan ook kunstzinnige begeleiding geven aan kleine of grote groepen bijvoorbeeld aan de hand van een thema, een ontwikkelingsvraag of een hulpvraag.
Deze vorm van begeleiding is ook geschikt voor ouders die ondersteund willen worden in het opvoedingsproces en door middel van kunstzinnige begeleiding bewust willen worden van hun eigen kracht. Tarieven en tijden verschillen.