Wat is kunstzinnige therapie?
Wat is kunstzinnige therapie
Wat is kunstzinnige therapie
Wat is kunstzinnige therapie
Kunstzinnige therapie is een beeldende, non-verbale therapie. In de therapie wordt (voornamelijk) gebruik gemaakt van drie kunstzinnige technieken tekenen, schilderen en boetseren.

Voor kinderen kan deze vorm van therapie of begeleiding prettig zijn. Het is voor hen vaak makkelijker om gevoelens te tekenen, schilderen of te boetseren dan ze onder woorden te brengen. In het kunstzinnig werk kunnen emoties, gevoelens en karaktereigenschappen zichtbaar worden.

Tijdens het kunstzinnig werken gaat het niet om het resultaat van het gemaakte werk maar om het scheppende proces. Hoe heeft het kind gewerkt, wat was zijn of haar beleving tijdens het werken, is er een ontwikkeling te zien. Talent, aanleg of ervaring zijn niet belangrijk tijdens het kunstzinnig bezig zijn. De therapeut zal met de opdrachten aansluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind.

Het traject begint met het kind vrij te laten werken. Naast de intake met de ouders haalt de therapeut hieruit waardevolle informatie op grond waarvan een persoonlijk ontwikkelplan kan worden opgesteld. Bij voorbeeld om het kind meer 'stevig op de grond' te krijgen. Of innerlijk weerbaar. Of juist wat meer afgesloten voor de overprikkelende buitenwereld, meer bij zichzelf laten komen. De therapeut zoekt meestal niet direct naar de oplossing van het probleem op dat moment, maar naar onderliggende oorzaken.
Waar kan het kind ondersteuning en versterking gebruiken. Hoe krijgen we het kind weer 'in balans'. In de kunstzinnige therapie wordt onder andere uit gegaan van de gebieden: denken-voelen en willen. De verschillende technieken hebben elk hun eigen kwaliteiten waardoor deze verschillende gebieden versterkt en gestimuleerd worden.
  • Door de kleurenpracht en de vloeibaarheid van het materiaal spreekt Schilderen het gevoel aan.
  • Door de wetmatigheden en nauwkeurigheid die bereikt kunnen worden bij het tekenen spreekt Tekenen het kind aan in het denken.
  • Boetseren spreekt het kind aan in zijn wil, en laat zien in hoeverre het instaat is om uit te voeren wat het wil.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder de kopjes schilderen, tekenen en boetseren en kunstzinnige therapie en antroposofie.